Aktuality

Čo máme nové?

Slávnostné otvorenie Viacúčelového komunitného centra

pridal: admin | dátum: 6. decembra 2021 | kategória: Společně bez hranic

Partneri projektu Společně bez hranic sa stretli na podujatí organizovanom Charitou Uherský Brod. Začali sme prehliadkou nových priestorov Viacúčelového komunitného centra v Uherskom Brode, po ktorom nasledoval kultúrno-spoločenský program a benefičná degustácia prívlastkových vín, vrátane ochutnávky výrobkov regionálnych potravinárskych firiem.

Účastníci projektu mali opäť príležitosť bližšie sa spoznať a utužiť vzájomné vzťahy. Podujatie bolo realizované za sprísnených protipandemických opatrení, čo však neumenšilo príjemný zážitok pre obe strany.

Vzdelávanie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR