Aktuality

Čo máme nové?

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – komunikácia s problémovou, konfliktnou rodinou, komunikácia s rodinou umierajúceho klienta

pridal: admin | dátum: 13. septembra 2021 | kategória: Společně bez hranic

V piatok, 10. septembra 2021, sme sa stretli na poslednom oficiálnom vzdelávaní s našimi partnermi, priateľmi z Charity Uherský Brod.

Vzdelávanie sa realizovalo v zariadení pre seniorov, Dome pokojnej staroby v Cíferi.

Témou dňa bola komunikácia s rodinou, ktorá má neprimerané požiadavky, resp. rodiny, s ktorými prichádzajú zamestnanci pri práci do situácií, ktoré si vyžadujú hľadať spoločné riešenia. Ďalšou, veľmi náročnou témou bola komunikácia s rodinou, v ktorej umiera blízka osoba.

Školením nás sprevádzala externá, odborná lektorka s dlhoročnou praxou, PhDr. Alena Oravcová.

Účastníci školenia sa jednoznačne zhodli na tom, že je nevyhnutné vzdelávať sa aj ďalej a vymieňať si vzájomné skúsenosti pri práci s klientmi. I preto veríme, že naše stretnutia budú pokračovať aj naďalej a vzájomne sa budeme obohacovať vedomosťami a skúsenosťami.

Vzdelávanie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR