Aktuality

Čo máme nové?

Starostlivosť o klienta ako súčasť opatrovateľského procesu – práca so seniorom s demenciou, s agresívnym klientom, s klientom v odpore

pridal: admin | dátum: 10. septembra 2021 | kategória: Společně bez hranic

Naše vzdelávanie a prehlbovanie priateľstiev v rámci realizácie projektu pokračuje ďalej.

Vo štvrtok, 9. septembra2021, sme sa stretli v zariadení pre seniorov, Dome pokojnej staroby v Cíferi, aby sme sa venovali dôležitým témam súvisiacim s prácou v opatrovateľskom procese.

Témou vzdelávania bola práca s klientmi, seniormi, ktorí trpia demenciou, objavuje sa u nich agresívne správanie a prejavujú odpor voči zamestnancom, najmä opatrovateľkám. Školením nás sprevádzala externá, odborná lektorka PhDr. Alena Oravcová.

Dňa plného informácií a inšpirácií sa zúčastnili zamestnanci, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s osobami odkázanými na pomoc iných, najmä opatrovateľky a sociálne pracovníčky.

Účastníci vzdelávania mali možnosť konzultovať svoje postupy práce s odbornou lektorkou s dlhoročnými skúsenosťami najmä z psychologickej praxe. Obe zúčastnené strany sa zhodli, že práca s klientom, seniorom je náročná a obsah vzdelávania prispel k zvyšovaniu kvalifikácie odborných zamestnancov.

Vzdelávanie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR