Kategória

Projekty

Ďalšie podnetné stretnutie s našimi partnermi z Charity Uherský Brod

Dňa 12. marca 2019 sme sa opäť stretli na vzdelávacom dni s našimi […]

Charitný ples

V piatok, 15.02.2019, sme sa perfektne zabavili s našimi priateľmi z Charity Uherský Brod. Stretli […]

Systém cezhraničného krízového manažmentu

V utorok, 22. janára 2019 sme privítali našich partnerov v Trnave na ďalšom, v poradí […]

Stretnutie projektového tímu

Včera, 22.1.2019, sme sa stretli s našimi priateľmi a partnermi z Charity Uherský Brod. […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Trojkráľový koncert v Strání

V nedeľu, 6. januára 2019, sme sa na pozvanie Charity Uherský Brod zúčastnili […]

Posledné stretnutie v tomto roku s našimi moravskými priateľmi

V utorok, 11. decembra 2018, sme sa stretli s našimi partnermi z OCHUB už na […]

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, personálna a prevádzková oblasť kvality

V utorok, 16.10.2018, sa opäť naši pracovníci a dobrovoľníci stretli s partnermi […]

Podujatie Trnavskej arcidiecéznej charity: „Novodobá Trnava“

V sobotu, 20. októbra 2018, sme sa opäť stretli s našimi partnermi z Oblastní charity […]