Naše služby

Špecializované sociálne poradenstvo

Viac o službe

Trnavská arcidiecézna charita vykonáva špecializované sociálne poradenstvo na základe udelenej akreditácie (príloha č. 1) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme ambulantnou a terénnou formou, bezplatne.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc s súlade s § 19, ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

Špecializujeme sa na skupiny osôb a rodín:

 • Ľudia bez domova a osoby a rodiny bez stáleho trvalého bydliska
 • Osoby a rodiny v hmotnej núdzi, v nepriaznivej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania, bezdomovectvo.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme v súlade s § 13 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

 • ambulantnou formou
 • terénnou formou

Ambulantná forma sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva je poskytovaná fyzickej osobe, rodine, v mieste poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva sú Sociálne poradne Trnavskej arcidiecéznej charity v mestách Trnava a Piešťany.

Terénna forma sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva je poskytovaná fyzickej osobe, rodine, v ich prirodzenom prostredí.

Pomoc a podporu poskytujeme nielen formou osobnou – v procese práce s jednotlivcom alebo rodinou, pri sprevádzaní, v záverečnej fáze, ale využívame aj formy dištančného poradenstva. A to individuálne – elektronickou a telefonickou formou

Kedy a kto sa na nás môže obrátiť?

 • V prípade, že ste jednotlivec alebo rodina a ocitli ste sa v situácii, kedy je ohrozené vaše trvalé bývanie, bývate v neistých podmienkach alebo ste svoje bývanie stratili, vyhľadajte naše služby špecializovaného sociálneho poradenstva. Spoločne sa pokúsime túto ťažkú situáciu riešiť.
 • V prípade, že viete o niekom, kto takúto našu pomoc potrebuje, dajte mu o nás vedieť, prípadne kontaktujte priamo nás. Spoločne sa pokúsime hľadať riešenie.

Ako pracujeme?

V poradenskej práci sprevádzame klienta, povzbudzujeme ho, vytvárame pre neho priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňujeme mu hovoriť o ťažkostiach a problémov bez obáv z ignorovania a nepochopenia.

Poskytujeme informácie o možnostiach riešenia problémov, spoločne s klientom hľadáme najvhodnejšie riešenie ťažkých životných situácií, motivujeme k životným zmenám, sprostredkúvame ďalšiu odbornú pomoc. Pomáhame pri vypisovaní žiadostí, v komunikácií s ďalšími inštitúciami. Sme s klientmi pri pádoch i úspechoch, spoločne analyzujeme dôvody neúspechu a kroky, ktoré je potrebné realizovať pre zlepšenie situácie, aj pre zotrvanie zlepšenia.

V poradenskom procese vedieme klientov k objavovaniu chápania problémovej situácie, rozvíjame klientov potenciál, poskytujeme pomoc a oporu s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu tak, aby sa klient stal v budúcnosti nezávislým a samostatným.

NOTABENE

Distribúcia časopisov NOTABENE a CESTA

Registrácia a predaj časopisov

Pondelok 08:30 – 09:00 14:00 – 14:30
Streda 08:30 – 09:00 14:00 – 14:30
Piatok 08:30 – 09:00

Význam projektu

Predajcovia dostávajú možnosť získať dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, prekonávajú sociálnu izoláciu a zvyšujú šance na vytvorenie zdravej sociálnej siete.

Nepodporujte falošných predajcov

 1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené registračné číslo, fotka a predajné miesto.
 2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
 3. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa tak sami nerozhodnete.
 4. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
 5. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak, aby sa nedal znova predať.
 6. Ak máte podozrenie, že predajca porušuje pravidlá predaja časopisu, prosíme o telefonické alebo osobné nahlásenie registračného čísla predajcu a miesta predaja.

Kontakt

Peter Mlynský Poradca

Mgr. Peter Mlynský

Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 602 151
peter.mlynsky@charitatt.sk

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb, ich príbuzných a známych
Poradňa Trnava

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Ing. Daniela Patková, PhD.

Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 590 475
daniela.patkova@charitatt.sk
Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Tatiana Hodalová

Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 121 781
tatiana.hodalova@charitatt.sk
Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Petra Machaliková

Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 921 883
petra.machalikova@charitatt.sk
Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Peter Mlynský

Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 602 151
peter.mlynsky@charitatt.sk
Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Maroš Bílik

Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 091 011
maros.bilik@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 121 781 alebo mailom: tatiana.hodalova@charitatt.sk

Pondelok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Poradňa Piešťany

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

Ing. Daniela Patková, PhD. Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Ing. Daniela Patková, PhD.

Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
0948 590 475
daniela.patkova@charitatt.sk
Kristína Mydlová Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Kristína Mydlová

Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
0947 904 410
kristina.mydlova@charitatt.sk
Mgr. Dominika Ľuptáková Zodpovedná zástupkyňa a vedúci pracovník služby ŠSP

Mgr. Dominika Ľuptáková

Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
0947 941 083
dominika.luptakova@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0947 904 410 alebo mailom kristina.mydlova@charitatt.sk

Pondelok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Krízový plán Covid-19

Poradňa Galanta

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

Ing. Daniela Patková, PhD. Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Ing. Daniela Patková, PhD.

Hlavná 977/14
924 01 Galanta
0948 590 475
daniela.patkova@charitatt.sk
Mária Prekopová Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Mária Prekopová

Hlavná 977/14
924 01 Galanta
0948 632 483
maria.prekopova@charitatt.sk
Silvia Nagyová Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Silvia Nagyová

Hlavná 977/14
924 01 Galanta
0948 771 683
silvia.nagyova@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 632 483 alebo mailom: maria.prekopova@charitatt.sk

Pondelok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Poradňa Nové Mesto nad Váhom

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

Ing. Daniela Patková, PhD. Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Ing. Daniela Patková, PhD.

M. R. Štefánika 811/1
915 01 NMnV
0948 590 475
daniela.patkova@charitatt.sk
Mgr. Anna Zemanová Poradca pre špecializované soc. poradenstvo

Mgr. Anna Zemanová

M. R. Štefánika 811/1
915 01 NMnV
0948 187 445
anna.zemanova@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 187 445 alebo mailom: anna.zemanova@charitatt.sk

Pondelok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Poradňa Dunajská Streda Terénna forma poradenstva - územie Trnavský kraj

Poradenskú pomoc poskytujeme aj v prirodzenom prostredí. Sociálny poradca môže vycestovať priamo k Vám, do ktoréhokoľvek mesta alebo obce Trnavského kraja. Stačí zavolať na telefónne čísla uvedené pri Centrách pomoci človeku Trnava, Piešťany a Galanta.

16. máj 2018

Blog

Príbeh muža, ktorý sa dokázal vrátiť späť do života

Trinásť rokov na ulici ho nezlomilo Piešťanské centrum pomoci človeku je ukryté […]

18. apr 2018

Blog

Človek s problémami by mal prísť do charity skôr, ako padne na úplné dno

Charita tu nie je pre ľudí len preto, aby im umožnila najesť […]

 • 1
 • 2