Kategória

Novinky

27. apr 2017

Novinky

Záložky do knihy

V DPS Cífer – Dome pokojnej staroby, sa naši seniori, v rámci […]

7. apr 2017

Novinky

Hľadáme odborného garanta nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Trnavská arcidiecézna charita hľadá do svojho Centra pomoci človeku v Piešťanoch pracovníkov […]

6. apr 2017

Novinky

Ukončili sme prevádzku nocľahárne v Seredi počas zimných mesiacov

Nízkoprahová nocľaháreň bola prevádzkovaná v Centre pomoci človeku Sereď, na Garbiarskej ulici v […]

5. apr 2017

Novinky

Charitná svätá omša

Milí priatelia, v pondelok, 10. apriíla 2017 o 16:00 hod. Vás pozývame […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

17. mar 2017

Novinky

Mladá charita pomáhala núdznym

Gymnazisti z Gymnázia Angely Merici, ako dobrovoľníci aktívny pre Trnavskú arcidiecéznu charitu, […]

15. mar 2017

Novinky

Hľadáme odborného garanta nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Trnavská arcidiecézna charita hľadá do svojho Centra pomoci človeku v Piešťanoch pracovníkov […]

20. feb 2017

Farská charita v NMnV

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 17.februára 2017 sa v rámci cyklu zbierky potravín na školách v […]

16. feb 2017

Novinky

Návšteva z Oblastnej charity Uherský Brod

Je to už viac ako rok, čo sme sa po prvýkrát stretli […]