Projekty

Farské charity


Viac o farských charitách

Čo sú farské charity?

Od januára 2014 sme sa rozhodli začať s budovaním farských charít na celom území Trnavskej arcidiecézy. Cieľ, ktorý sme si predsavzali, a to dostať sa do každej farnosti v rámci našej arcidiecézy, napĺňame každým dňom. Po takmer roku aktívnej práce sa nám podarilo dostať do viac ako 40 farností a filiálok.

Všade tam, kde sa konala naša krátka prezentácia, už visia naše charitné nástenky. Cesta, ktorú sme si zvolili na dosiahnutie nášho cieľa, je aktívne zapájanie sa širokej verejnosti do pomoci núdznym. Na našich charitných nástenkách môžu ľudia vidieť, čo práve pre našich núdznych hľadáme. Vždy sú to konkrétne veci pre konkrétnych ľudí. Našou snahou nie je zhromažďovať veci na sklad, ale naopak, od darcu ich čo najrýchlejšie dostať k núdznemu človeku. Takmer vždy sa nám podarilo nájsť ochotného človeka, niekde aj skupinku ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo svojej farnosti.

V prvej fáze sú našimi dobrovoľníkmi, ktorí spravujú našu charitnú nástenku. Je to prvý krok k tomu, aby sme mohli preniknúť do farnosti. Takýchto ľudí chceme spájať a vytvárať im podmienky na to, aby v danej farnosti mohla vzniknúť farská charita. Ľudia pôsobiaci vo svojej farskej charite sú ľuďmi, vďaka ktorým sa my môžme dostať ku konkrétnemu človeku v ich farnosti. Sú našimi predĺženými rukami a vďaka nim môžme pomáhať. Farské charity vykonávajú rôzne sociálne činnosti v danej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám, rôzne záujmové krúžky. V prípade, ak kompetencie farskej charity nepostačujú, sme tu my, aby sme konkrétnemu človeku adresne pomohli.

Trnavská arcidiecéza má 143 farností. Urobíme všetko pre to, aby každá farnosť mala svoju farskú charitu. A dôvod je jednoduchý. Opustené matky s deťmi, mnohopočetné rodiny, osamelí seniori, ľudia žijúci na hranici chudoby, žijú v každej obci.

My chceme byť pri takýchto ľuďoch blízko a podať im pomocnú ruku.

Kontakt

Igor Strýček Farské charity
Mgr. Igor Strýček, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

Renovabis

14. dec 2021

Farská charita NMvN

Ľudia chcú pomáhať aj počas pandémie

Ako dobrovoľníčka Trnavskej arcidiecéznej charity v Novom Meste nad Váhom mám osobné […]

3. feb 2021

Farská charita NMvN

Najstaršia farská charita je v Novom Meste nad Váhom

Región, v ktorom pôsobí trnavská charita, je veľký. Siaha od Nového Mesta […]

10. dec 2017

Farská charita NMvN

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi

Urobme krajšie Vianoce iným – núdznejším od Teba!“ V tomto duchu sa niesla […]

23. nov 2017

Farská charita NMvN

Pomoc pre dobrú vec v netradičnom prostredí

V charite v Novom Meste nad Váhom ide o prvú lastovičku. O čo vlastne ide a ako […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

26. okt 2017

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín – ZŠ Tematínska

Dňa 26 októbra sa uskutočnila na Základnej škole Tematínska, v Novom Meste nad […]

13. okt 2017

Farská charita NMvN

Zahájili sme 3 ročník zbierky potravín

Dňa 12.októbra 2017 sa v rámci cyklu zbierky potravín pre ľudí v núdzi na školách […]

4. okt 2017

Farská charita NMvN

Dobrovoľníčky charity v NMnV pomohli núdznej rodine

Vystavené „ párte „ mladej ženy ostro kontrastovalo s pulzujúcim životom na námestí […]

19. jún 2017

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 16.júna 2017 sa uskutočnila v Spojenej škole sv. Jozefa Klčové 87 v Novom […]