Projekty

Farské charity


Viac o farských charitách

Čo sú farské charity?

Od januára 2014 sme sa rozhodli začať s budovaním farských charít na celom území Trnavskej arcidiecézy. Cieľ, ktorý sme si predsavzali, a to dostať sa do každej farnosti v rámci našej arcidiecézy, napĺňame každým dňom. Po takmer roku aktívnej práce sa nám podarilo dostať do viac ako 40 farností a filiálok.

Všade tam, kde sa konala naša krátka prezentácia, už visia naše charitné nástenky. Cesta, ktorú sme si zvolili na dosiahnutie nášho cieľa, je aktívne zapájanie sa širokej verejnosti do pomoci núdznym. Na našich charitných nástenkách môžu ľudia vidieť, čo práve pre našich núdznych hľadáme. Vždy sú to konkrétne veci pre konkrétnych ľudí. Našou snahou nie je zhromažďovať veci na sklad, ale naopak, od darcu ich čo najrýchlejšie dostať k núdznemu človeku. Takmer vždy sa nám podarilo nájsť ochotného človeka, niekde aj skupinku ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo svojej farnosti.

V prvej fáze sú našimi dobrovoľníkmi, ktorí spravujú našu charitnú nástenku. Je to prvý krok k tomu, aby sme mohli preniknúť do farnosti. Takýchto ľudí chceme spájať a vytvárať im podmienky na to, aby v danej farnosti mohla vzniknúť farská charita. Ľudia pôsobiaci vo svojej farskej charite sú ľuďmi, vďaka ktorým sa my môžme dostať ku konkrétnemu človeku v ich farnosti. Sú našimi predĺženými rukami a vďaka nim môžme pomáhať. Farské charity vykonávajú rôzne sociálne činnosti v danej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám, rôzne záujmové krúžky. V prípade, ak kompetencie farskej charity nepostačujú, sme tu my, aby sme konkrétnemu človeku adresne pomohli.

Trnavská arcidiecéza má 143 farností. Urobíme všetko pre to, aby každá farnosť mala svoju farskú charitu. A dôvod je jednoduchý. Opustené matky s deťmi, mnohopočetné rodiny, osamelí seniori, ľudia žijúci na hranici chudoby, žijú v každej obci.

My chceme byť pri takýchto ľuďoch blízko a podať im pomocnú ruku.

Kontakt

Igor Strýček Farské charity
Mgr. Igor Strýček, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

Renovabis

25. apr 2016

Farská charita NMvN

Zbierka potravín v NMnV

Dňa 21. apríla 2016 v rámci cyklu zbierky potravín  pre ľudí v núdzi na školách v Novom […]

19. feb 2016

Farská charita NMvN

Pomoc Klaudii

Koncom mája v roku 2015 sme sa dozvedeli o dievčati, ktoré by […]

17. feb 2016

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 16. februára 2016 sa uskutočnila na Základnej škole Odborárska 1374 v Novom […]

4. feb 2016

Farská charita NMvN

Aj v roku 2016 robíme deťom radosť

Pri našej druhej akcii – Charita robí radosť deťom – dňa 01. […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

10. nov 2015

Farská charita NMvN

Charita robí radosť deťom

Dobrovoľníčky Trnavskej arcidiecéznej charity, pracovisko v Novom Meste nad Váhom, dňa 10. […]

14. okt 2015

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín – ZŠ Kpt. Nálepku

Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnila na ZŠ Kpt. Nálepku v Novom Meste […]

23. sep 2015

Farská charita NMvN

Našim poslaním je pomáhať

Poslaním charity je pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. […]

7. aug 2015

Farská charita NMvN

Hračky

Toto malé 5-ročné dievčatko z NMnV, ktoré k nám prišlo so svojou […]