Projekty

Farské charity


Viac o farských charitách

Čo sú farské charity?

Od januára 2014 sme sa rozhodli začať s budovaním farských charít na celom území Trnavskej arcidiecézy. Cieľ, ktorý sme si predsavzali, a to dostať sa do každej farnosti v rámci našej arcidiecézy, napĺňame každým dňom. Po takmer roku aktívnej práce sa nám podarilo dostať do viac ako 40 farností a filiálok.

Všade tam, kde sa konala naša krátka prezentácia, už visia naše charitné nástenky. Cesta, ktorú sme si zvolili na dosiahnutie nášho cieľa, je aktívne zapájanie sa širokej verejnosti do pomoci núdznym. Na našich charitných nástenkách môžu ľudia vidieť, čo práve pre našich núdznych hľadáme. Vždy sú to konkrétne veci pre konkrétnych ľudí. Našou snahou nie je zhromažďovať veci na sklad, ale naopak, od darcu ich čo najrýchlejšie dostať k núdznemu človeku. Takmer vždy sa nám podarilo nájsť ochotného človeka, niekde aj skupinku ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo svojej farnosti.

V prvej fáze sú našimi dobrovoľníkmi, ktorí spravujú našu charitnú nástenku. Je to prvý krok k tomu, aby sme mohli preniknúť do farnosti. Takýchto ľudí chceme spájať a vytvárať im podmienky na to, aby v danej farnosti mohla vzniknúť farská charita. Ľudia pôsobiaci vo svojej farskej charite sú ľuďmi, vďaka ktorým sa my môžme dostať ku konkrétnemu človeku v ich farnosti. Sú našimi predĺženými rukami a vďaka nim môžme pomáhať. Farské charity vykonávajú rôzne sociálne činnosti v danej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám, rôzne záujmové krúžky. V prípade, ak kompetencie farskej charity nepostačujú, sme tu my, aby sme konkrétnemu človeku adresne pomohli.

Trnavská arcidiecéza má 143 farností. Urobíme všetko pre to, aby každá farnosť mala svoju farskú charitu. A dôvod je jednoduchý. Opustené matky s deťmi, mnohopočetné rodiny, osamelí seniori, ľudia žijúci na hranici chudoby, žijú v každej obci.

My chceme byť pri takýchto ľuďoch blízko a podať im pomocnú ruku.

Kontakt

Igor Strýček Farské charity
Mgr. Igor Strýček, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

Renovabis

9. jún 2017

Farská charita NMvN

Deň Mesta

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 9. júna 2017 […]

7. jún 2017

Farská charita NMvN

Akcia MDD Potvorice

Dňa 03. júna 2017 sa uskutočnila v malej dedinke v susedstve Nového Mesta nad […]

30. apr 2017

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 21.apríla 2017 sme uskutočnili charitatívnu zbierku potravín pre ľudí v núdzi, na […]

3. apr 2017

Farská charita NMvN

Akcia SMŠ SLIMÁČIK

To ,že nie všetky deti,nie všetci ľudia majú na svete všetko, čo […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

20. feb 2017

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 17.februára 2017 sa v rámci cyklu zbierky potravín na školách v […]

2. nov 2016

Farská charita NMvN

Vyhodnotenie zbierky potravín

Dňa 20.októbra 2016 sa uskutočnila na ZŠ Tematínska 2092 v Novom Meste nad […]

13. jún 2016

Farská charita NMvN

Deň mesta v Novom Meste nad Váhom

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 10. júna 2016 […]

13. jún 2016

Farská charita NMvN

Radosť pre seniorov v Novom Meste nad Váhom

Posledné májové odpoludnie prialo seniorom v Novom Meste nad Váhom. Posedenie v […]